Home

Munca în Italia

Ghidul lucrătorului român în Italia

Cetăţenii români care stau pe teritoriul Italiei pentru o perioadă mai mare de 3 luni de zile, trebuie să se înscrie la registrul de evidenţă a populaţiei /„anagrafe”. Pentru aceasta, pe lângă actele de identitate românești valabile (paşaport sau carte de identitate) şi ale codului fiscal italian, vor fi depuse documente specifice, care variază în funcţie de motivul şederii. Cetățenii români trebuie să solicite la birourile anagrafice competente care este lista de documente care trebuiesc pregătite în vederea obținerii rezidenței.

Riscurile la care vă expuneți dacă lucrați ilegal:

 1. dificultăţi în a vă înscrie la Registrul de evidenţă a populaţiei (Anagrafe) şi în a obţine atestatul de şedere, obligatoriu pentru perioade mai mari de trei luni;
 2. lipsa protecţiei sociale, în sensul că veți beneficia de prestaţiile oferite de sistemul de securitate socială: alocaţia pentru nucleul familial, indemnizaţia de maternitate (în cazul femeilor), ajutorul de şomaj, pensia (neincluderea în stagiul de cotizare a perioadei lucrate), asistenţă medicală în caz de boală, nerespectarea programului de lucru şi timpul de odihnă legal etc.;
 3. retribuţii şi drepturi reduse faţă de cele stipulate în contractul colectiv de muncă;
 4. angajare sub nivelul de calificare şi pregătire;
 5. instabilitatea locului de muncă;
 6. lipsa măsurilor de protecţie şi securitate a muncii, așadar producerea unor accidente de muncă sau, în cazuri foarte grave, decesul victimelor;
 7. dificultăţi în obţinerea recunoaşterii drepturilor cuvenite în urma muncii prestate şi în a reclama angajatorul pentru nerespectarea reglementarilor legale,
 8. riscul de a deveni victime ale exploatării şi traficului de fiinţe umane.

În cazul în care  ați sosit la muncă în Italia cu sprijinul unei companii de intermediere a forței de muncă din România, sunteți invitat la Consulat, unde veți da o declarație pe proprie răspundere cu privire la modul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile de către intermediarul român.

În cazul apariţiei unor conflicte de muncă cetăţenii români se pot adresa următoarelor instituţii italiene:

 1. Inspecţiei Muncii din cadrul Direcţiei Teritoriale de Muncă (Direzione Territoriale del Lavoro – Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione Lavoro) din zona unde îşi desfăşoară activitatea, atât direct, cât şi prin intermediul altor instituţii/organizaţii. Pentru a afla adresa/numărul de telefon sau fax al Inspecţiei Muncii competente din punct de vedere teritorial puteţi accesa site-ul Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale din Italia, respectiv: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoria...
 2. Carabinierii pentru Protecţia Muncii (Carabinieri per la tutela del lavoro) care îşi desfăşoară activitate pe lângă Direcţiile teritoriale de muncă;
 3. Institutul Naţional de Protecţie Socială (INPS) şi Institutul Naţional de Asigurare Împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale (INAIL) – pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor de asigurări sociale / accidente de muncă şi boli profesionale;
 4. Sindicatului la care sunt afiliaţi, ai căror funcţionari, jurişti şi avocaţi îi pot consilia şi îi apăra interesele.
 5. Instanţei de judecată competente - pentru mai multe detalii, puteţi consulta: ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_ita_ro.htm

N.B. Lucrătorii care se confruntă cu probleme de muncă în Italia, pot solicita sprijinul următoarelor instituţii ale Statului Român:

Ce poate face ataşatul pe probleme de muncă şi sociale?

 1. Vă informează cu privire la drepturile dvs. la locul de muncă sau la prestaţiile de securitate socială (alocaţie pentru nucleul familial, indemnizaţie de şomaj, pensie etc.), precum şi cu privire la demersurile pe care trebuie să le realizaţi pentru a intra în posesia respectivelor prestaţii;
 2. În cazul încălcării drepturilor dvs. de muncă, sesizează autorităţile publice italiene cu atribuţii în domeniul muncii şi asigurărilor sociale;
 3. Face demersuri pe lângă instituţiile cu atribuţii în domeniul muncii şi asigurării sociale pentru a se informa asupra situaţiei în care vă aflaţi şi pentru a se asigura că vă sunt respectate drepturile.

N.B. Pentru a vă putea sprijini, este absolut necesar să contactaţi ataşatul pe probleme de muncă şi sociale şi să îi aduceţi la cunoştinţă problemele întâmpinate!

Ce nu poate face ataşatul pe probleme de muncă şi sociale?

 1. Nu vă poate găsi un loc de muncă, ci vă poate îndruma către instituţiile competente;
 2. Nu se poate substitui avocaţilor în cadrul unor procese, nu poate interveni şi nu poate influenţa procedurile legale din Italia;
 3. Nu poate realiza investigaţii, anchete sau să se substituie autorităţilor locale, cu competenţe în domeniul muncii;
 4. Nu poate prezenta în numele dumneavoastră cereri la instituţiile italiene pentru obţinerea prestaţiilor. Pentru pregătirea şi  prezentarea cererilor în vederea obţinerii diferitelor prestaţii de securitate socială în Italia, cetăţenii români se pot adresa instituţiilor de asistenţă denumite „Patronati”, care potrivit Legii, oferă asistenţă gratuită în acest sens.

Mai multe informații sunt disponibile pe Ghidul lucrătorului român în Italia, disponibil, în format pdf, în versiune actualizată, pe această pagină.

 

Sesiune de informare la sediul CG Torino

12.02.2020

Consulatul General al României la Torino organizează în data de 27 februarie 2020 o sesiune de informare pe teme din domeniul muncii și securității…

Italia - Stare de urgență pentru prezența Coronavirus

01.02.2020

Începând cu data de 31 ianuarie 2020 și pentru o perioadă de șase luni, Guvernul italian a decretat starea de urgență, în urma riscului sanitar produs…

Eveniment: "Hai să dăm mână cu mână"

27.01.2020

Duminică, 26.01.2020, sediul oficiului consular a găzduit manifestarea culturală dedicată zilei Unirii Principatelor Românei, “Hai să dăm mână cu…

Hram la Carignano

26.01.2020

Reprezentanți ai oficiului consular au participat duminică, 26 ianuarie 2020 la cel de-al doilea Hram al Parohiei Sfântul Iosif cel Milostiv de la…